கோவிட் 19 மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிக்கைகள்

மனித உரிமை மேம்பாடு மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைப்பு (HRF) சார்பாக கோவிட் 19 மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும்  அறிவிக்கைகளை தமிழாக்கம் செய்து வெளியிட்டுள்ளோம். இதனை தாங்கள் பணிபுரியும் மக்களுக்கு கொண்டு சென்று பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Continue Reading கோவிட் 19 மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிக்கைகள்

Tamil Nadu Right to Information Campaign

  • Post author:
  • Post category:Campaigns

TAMIL NADU RIGHT TO INFORMATION CAMPAIGN Contact Address : No.54, LDG Road, Little Mount, Saidapet, Chennai - 600 015, Ph:22353503, 22355905, email: humanrightsadvocacyandresearch@gmail.com, hrf@md3.vsnl.net.in  RTI Workshop on Implementing the Right…

Continue Reading Tamil Nadu Right to Information Campaign